Kernehealing

Oplev dyb forløsning af sorg og smerte, og få overblik over dine overbevisninger dannet i barndommen.

Kernehealing er en behandlingsform der healer det som giver mange mennesker allerflest udfordringer livet igennem – nemlig barndomstraumer.

Disse barndomstraumer bliver lagt ind som kodninger i vores system i alderen 0-7 år, da vi i den tidlige barndom bærer en åbenhed i hjernen der kan betegnes som at være programmerbar ind i de reflektoriske lag.

Alt imens graden af traumerne vi oplever i barndommen kan varierer, har de alle sammen det tilfælles, at de presser og vrider vores energisystem ud af balance og giver os fejlagtige overbevisninger om os selv og verden omkring os.

Traumerne kalder vi Kerneskader, og kerneskaderne har ofte rod i en følelsesmæssig oplevelse som handler om den måde vi bliver set og mødt på af dem omkring os – som oftest nære familiemedlemmer og omsorgspersoner.

Det kan være en oplevelse af ikke at blive set og værdsat som dem vi er. En fornemmelse af utryghed omkring det at kunne mærke andre omkring os, på en måde som ikke er i overensstemmelse med det vi bliver fortalt. Det kunne også være en følelse af at blive efterladt, enten helt konkret eller som en indre tilstand af det ikke at blive hentet hjem igennem følelsesmæssigt nærvær.

Mange af disse oplevelser sidder i systemet som tilstande der har svært ved at vokse op, sammen med resten af vores modnende bevidsthed – hvilket kan virke forvirrende, når vi er voksne og er i voksne relationer – men en del af vores følelsesliv udlever smertelige, sorgfulde og skamfulde følelser, som gang på gang sætter os skakmat i livet.

Vi kommer gang på gang til at sætte barren i livet ud fra de overbevisninger vi er kodet med igennem pres og overlevelse, i stedet for ud fra vores opbyggende og udlevende udgangspunkt og potentiale.

Følelser af uro, ængstelighed, længsel, vrede, skyldfølelse, mindreværd og mereværd, kendetegner ofte følelsesmæssige pres fra barndommen.

Endnu mere frustrerende kan det være, når vi endeligt begynder at få bevidsthed på de nedbrydende mønstre, og gerne vil ændre dem, men stadig ikke kan slippe helt af med dem. Grunden er, at de er kodet ind i refleksdelen af os, på samme niveau som det at gå og tale.

 Kernehealingen er særligt designet til lige præcis at forløse i det lukkede område, ved at forløse den dybe smerte i roden der er relateret til traumerne. Når roden til smerten forsvinder, visner de mønstre som blev næret af dem, ligeså stille.

Når vi i takt med at forløsningen indtræffer i livet, stopper med at identificere os med smerten – får vi mulighed for at lære vores oprindelige natur og medhørende potentialer at kende.

Herefter har vi mulighed for at lære vores oprindelige kerne at kende, og kan dermed starte den spændende rejse hen imod at leve i overensstemmelse med vores sande natur i en langt mere fri og udfoldende version. 

Hvad kan du forvente af en Kernehealing:

Du bliver mødt kærligt og professionelt  –  Så du kan være tryg og rolig under hele sessionen

Du vil lære dig selv at kende i helt nye dybder  –  Så du kan blive bedre til at imødekomme dig selv og dine autentiske behov

Du vil opleve at få et vidne til din personlige historie  –  Så det der før føles som et tabu eller et lukket rum bliver tilgængeligt

Du vil møde din sande natur som en ny ramme for dig liv  –  Så du kan begynde at skabe det liv der passer til din smukke og sande essens fremfor dine traumebaserede mønstre

Du vil opleve at blive set i de dybeste kroge af det som er dig  – Så du igennem spejlingen kan møde dig selv fuldt og helt i kærlighed

Du vil opleve at få sat ord på det som har været allersværest i livet –  Så du får lettere ved at bære det ubærlige igennem det nære møde

Du får mulighed for at lære dine begrænsende overbevisninger at kende  –  Så du lettere kan spotte dine mønstre i hverdagen og finde sammenhæng og mening

Du vil få aha-oplevelser ved at få kigget på gamle problematikker med nye øjne  –  Så du kan slippe den gamle skyld og skam omkring at have vendt tingene indad som om det var dig der var noget galt med

Du vil få beskrevet følelserne i dine barndomstraumer uden at du selv behøver at kunne huske dem  –  Så du i tryghed kan lade dig guide igennem dine indre oplevelser uden at bruge tid og energi på at lede efter og indhente informationerne

Du vil få dyb følelsesmæssig forløsning ved at gennemgå dine traumer imens der bliver healet på dem  –  Så du får mulighed for at slippe de dybe blokeringer der følger med de gamle sorg- og smertefulde følelser, imens vi åbner til hukommelsen i kroppen, følelserne og energien igennem ordene.

Du vil efter Kernehealing langsomt slippe de mønstre der hører med til traumerne og dertil overbevisninger  –  Så det der har holdt dig tilbage i smerte slipper, og du kan begynde at gå imod det liv som nærer dig, udvider og udvikler på en sund og opbyggende måde.

Hvordan foregår en Kernehealing:

– Kernehealingen varer 2 timer, og vi snakker sammen under hele sessionen

– Kernehealingen kan foregå hos mig i klinikken, over videoopkald eller på telefon, alt efter hvad der passer dig bedst.

– Kernehealingsenergien healer dine kerneskader og stabiliserer dit system dybt og varigt.

– Du behøver ikke tro på healingen eller kunne mærke energi før at healingen virker.

– Under sessionen modtager du en infølings/clairvoyant analyse af dine kerneskader.

– Under læsning mærkes der ind i alder, primære overbevisninger og de følelser og reaktioner som var aktive i forbindelse med udløsningen af Kerneskaderne.

– Primære overbevisninger kan feks. være: “Jeg er alene”, “Jeg er forkert”, “Jeg er her ikke” eller “Jeg er værdiløs”

– Vi snakker også om hvordan dine overbevisninger har påvirket dig i livet generelt, og hvilken forvandling kernehealing kan give dig.

– Du vil modtage en læsning af din Oprindelige Natur, og det du bærer med dig som en del af din dybeste personlighed og medfødte kompetencer.

– Kernehealingen bliver optaget på lydfil hvis du ønsker det, så du kan vende tilbage og genhøre.


Kontakt mig for booking af tid på mail: rebekka.lassesen@mail.com 

En Kernehealing koster hos mig 3000 DKK og er en investering for livet.

Du kan finde andre certificerede kernehealere på listen her, så du kan finde den behandler der passer dig allerbedst.
Certificerede kernehealere – Kernehealere uddannet hos Marianne Lane

Foredrag om kernehealing